TR.F.7
TR.F.8

INTERVIEW


Rollen in grote series, zoals nu in "Undercover", krijgen veel publiciteit maar Gökhan is met nog honderd en één andere dingen bezig. Het nieuwe theatercollectief Traumafestival is zo’n project. Een eigen gezelschap om zelf de regie in handen te hebben, maar ook een manier om met de echte trauma’s van dit leven om te gaan. “We willen eerst aan onze eigen trauma’s werken en daarna ook aan onze collectieve trauma’s want die zijn er wel degelijk. En we willen dat doen via creativiteit en kunst, niet via politiek of wetenschap.”

INTERVIEW


Het huidige, elitaire theatermilieu is allesbehalve inclusief en maakt de wereld veel complexer dan ze al is. Met theatergezelschap Traumafestival gaan we back to the roots: rondtrekken in een gezelschap en spelen op plekken als een gevangenis, een psychiatrie of een woonwagenpark, waar mensen niet in aanraking komen met theater. We gaan voor inclusiviteit en transparantie!”
RITCSer Yanu Schepens rondt zijn master Drama – Acteren af. Hij droomt van een nieuw theaterlandschap!